Kvalificerad svetsning

Image courtesy of bugphai at FreeDigitalPhotos.netKvalificerad svetsning ställer höga krav på svetsoperatören, vilket har gjort att man har tagit fram standarder och certifieringar för att säkerställa kvalitén.

Kvalificerade svetsare

Termen ”kvalificerad svetsare” innebär att en svetsare har uppfyllt kraven för en given standard och är kvalificerad för att utföra svetsning inom tillämpningsområdet för denna standard. Certifierade svetsare måste ha de kunskaper som krävs för att producera en sund svets, som är visuellt acceptabelt och dessutom uppfyller testkrav.

Fördelar med kvalificerad svetsning

Följande fördelar finns:

  • Svetsare vars kompetens är kontrollerad och kan följa instruktioner i en given svetsprocedur samt specifikation.
  • Svetsare som uppfyller konstruktionskraven samt säkerställer kvalitén av de svetsade komponenterna.
  • Lång erfarenhet av testning och svetsprocedur kvalificering.
  • Uppfyller standarder och licenser.

Erik Olssons Mekaniska

På Erik Olssons Mekaniska (EOMEK) utförs svetsning med höga kvalitetskrav. Svetsoperatörerna är samtliga licensierade enligt EN-287 och vi har kompetens inom en mängd olika typer av svetsningsarbeten. Alla arbeten har det gemensamt att kontroll utförs enligt noga fastställda rutiner och vid behov genomförs OFP-provning för att på så sätt verifiera kvaliteten.

Söker ni hjälp med kvalificerad svetsning? Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er!